Optoelectronics

Technický obor tvořený kombinací optiky a elektroniky.